Als starter aan de slag bij OrangeOnly

Sinds mei 2021 ben ik in dienst als starter bij OrangeOnly. Tijdens een sollicitatiegesprek bij een gemeente in Nederland kwam naar voren dat ik niet de meest geschikte kandidaat was, doordat ik ervaring miste. Toevallig was deze gemeente een van de opdrachtgevers voor de medewerkers van OrangeOnly, dus bij mijn afwijzing kreeg ik het advies mee: ga eens in gesprek met Alex Buis. Ik belde Alex toen op en na aantal gesprekken ben ik op 17 mei 2021 in het NOW-team geplaatst.
Van 2015 tot 2020 heb ik in Groningen aan de Rijksuniversiteit economie gestudeerd. Eerst een bachelor, gevolgd door een master. Tijdens mijn studententijd heb ik een aantal gevarieerde bijbaantjes gehad, van bijlesleraar tot kistendrager bij begrafenissen. Daarnaast was ik actief bij het organiseren van diverse evenementen binnen mijn vereniging. Werkervaring binnen mijn vakgebied had ik dus nog niet, wat vaker een drempel vormde tijdens mijn zoektocht naar een eerste baan. Bij OrangeOnly krijg ik de kans om dit op te doen.

Zoals reeds vermeld ben ik momenteel bezig met mijn opdracht binnen het NOW-team. Wij assisteren een groot accountantskantoor met de accountantscontrole voor de NOW-subsidie van vele bedrijven. Mijn taak binnen dit team is het contact onderhouden met accountantskantoor en met de klanten. Wij ontvangen documenten vanuit de klant rechtstreeks, welke wij verwerken en weer aanleveren bij de accountants. Ik doe hierdoor veel kennis op over lonen en salarissen en hoe deze geadministreerd worden binnen verschillende bedrijven. Verder krijg ik goed inzicht in de werking van het accountantskantoor en wat wel en niet belangrijk bevonden wordt tijdens een audit.

Mijn collega’s maken het werk leuker dan het op zichzelf al is. Een aantal van mijn Orange-collega’s zie ik elke dag op kantoor, doordat zij ook in het NOW-team zitten. Wij rijden allen in onze Orange Fiats naar het kantoor, waar er naast het werk genoeg tijd is om samen te lunchen en aan het einde van de week de welbekende ‘VrijMiBo’ houden. Doordat wij altijd naar kantoor gegaan zijn, heb ik het werk snel kunnen oppikken, omdat ik direct met mijn collega’s kan overleggen.

Een ander deel van mijn collega’s zie ik op de maandelijkse bijeenkomst. Zij zijn werkzaam bij een andere opdrachtgever. Vaak wordt dit gecombineerd met een masterclass. Een deskundige doceert ons over een onderwerp die aansluit op hen vakgebied. Onlangs, bijvoorbeeld, werden wij bijgepraat over het nut van Business en Artificial Intelligence op de werkvloer door twee professionals uit dit werkveld. Verder bespreken wij op zulke bijeenkomsten onze werkzaamheden. Iedereen praat elkaar bij over de huidige opdrachten en wat zij ervan vinden, daarnaast bespreken wij de voortgang van OrangeOnly. We sluiten deze bijeenkomsten steevast af met een borrel, waar de zaken buiten de werkzaamheden aan bod komen.

You only fail when you stop trying
Join us