Jouw persoonlijke ontwikkeling

Heb jij de collegebanken achter je gelaten en ben je klaar voor een nieuw leven met een werkend bestaan? Dan begin je aan een nieuwe stap in je persoonlijke ontwikkeling! Daar ga je dan, je start met een nieuwe baan en gaat alles wat je de afgelopen jaren hebt geleerd in de praktijk brengen.

Na enige tijd ben je waarschijnlijk een illusie armer, maar wel een ervaring rijker. ‘Tjonge, heb ik daar nu zo lang voor moeten studeren?’ ‘Het valt eigenlijk best wel mee wat ik vanuit de collegebanken mee moet nemen.’ Aan de andere kant mis je toch ook wel weer zaken die je graag geleerd had in de afgelopen jaren.

Eigenlijk kom je tot de conclusie dat je nog helemaal niet uitgeleerd bent. Zowel inhoudelijk als op het gebied van je persoonlijke ontwikkeling. Laat dat laatste onderwerp nu net iets zijn waar in de opleidingen relatief weinig aandacht aan wordt besteed.

Om in de uitvoering van je zakelijke functie goed tot je recht te komen is de balans tussen inhoudelijke en niet-inhoudelijke competenties heel belangrijk. Investeren in die niet-inhoudelijke competenties is dus belangrijk voor je persoonlijke ontwikkeling.

Basiszaken voor persoonlijke ontwikkeling

Waar moet je op letten en hoe geef je hier invulling aan? Veel bedrijven bieden traineeships of losse modules aan die helpen bij jouw persoonlijke ontwikkeling. Een aantal basiszaken is hier altijd belangrijk bij:

  • Wat voor type persoon ben ik?
  • Wat zijn mijn kernkwaliteiten?
  • Waar zitten mijn drijfveren?
  • Hoe zit het met mijn rationele denkkracht?
  • Hoe profileer ik mezelf?

Door hier inzicht in te verkrijgen word je je bewuster van jezelf en kun je dit inzicht ten voordelen van jezelf inzetten zodat je je werk effectiever uit kunt voeren door gebruik van beïnvloeding.

Relevante zaken voor persoonlijke ontwikkeling

Een logisch vervolg is dan om je op dat laatste verder te ontwikkelen. Zaken die hierbij relevant zijn:

  • Wat is de effectiviteit van mijn handelen en kan ik mijn omgeving daarin beïnvloeden?
  • Welke vaardigheden heb ik om mijn boodschap over te brengen of hierin te adviseren?
  • Pak ik een leidersrol en toon ik hierbij een bepaald leiderschap?
  • Hoe vergroot ik hierdoor mijn netwerk en zet ik dit effectief in voor mijn te realiseren doelen?

Bovenstaand is slechts een kleine opsomming van zaken die, zeker in het begin van je loopbaan, invulling kunnen geven aan je persoonlijke ontwikkeling. Aan veel hiervan wordt onvoldoende aandacht besteed in de collegebanken. Toch zijn ze net zo belangrijk voor het succes binnen jouw zakelijke carrière als de inhoudelijke vakken uit je studie.

 

You are your only limit
Join us